Besøg på Broksø gods

Et smukt privat hjem

Mandag den 8. oktober 2018 kl. 19.00 - 21.30

Mødetid kl. 18.45 foran hovedbygningen

Broksøvej 60, 4160 Herlufmagle

Tilmeldingsfrist: Mandag 24. september 2018

Pris: 100,- kr.

For tilmelding: Tryk på følgende link: 
place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow

 

En aften i selskab med Cathrine Riegels Gudbergsen og Charlotte Riegels Hjorth, hvor vi vil høre om historien og livet på Broksø Gods (tidligere stavet Broxøe).

På en lille halvø i et moseområde lå 2 gårde, der i ca. 1657 blev slået sammen til en hovedgård af Frans Lykke fra Gisselfeld. Gårdens bygninger er overvejende af nyere oprindelse. Hans Vilhelm Riegels har opført flere nye avlsbygninger, og hovedbygningen lod Amalie Margrethe Hansen bygge i 1915 - 16 ved arkitekt G. B. Hagen.

Den er et anseligt bygværk, tydeligt nok opført med gamle herregårdsanlæg som forbillede, men både på afstand og nærmere ved skønner man hurtigt, at det er en Pastiche. Den afløste en gammel bindingsværksbygning, efter sigende bygget af Otto Krabbe, der lod gården flytte fra det sted, Frans Lykke havde lagt den, til pladsen nærmere ved Susåen.

Hans Vilhelm Riegels købte i 1931 Broksø Gods, og det overgik i 1972 til datteren Charlotte Riegels Hjorth, og senest, i 2003, gik det videre til Cathrine Riegels Gudbergsen.

Godset er i dag på 1090 hektar med Jeppegård, Vangsgård og Konradsfeld, hvoraf 280 hektar er skov, mose og enge. Konradsfeld med gårdene Præstholmslund og Henriksdal på i alt 450 hektar blev købt i 2007 og blev derved en del af Broksø Gods.

Efter rundvisningen serveres et glas vin/cider og snacks.

 

Man sørger selv for transport til Broksø.

 

 

 

Folkeuniversitetet