Den europæiske kompositionsmusiks historie 3

 Fra wienerklassikken indtil ca. 1820

v/Palle Jespersen, Cand. pæd i musik

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 - 21.30

Fensmark Præstegård, Chr. Winthersvej 2, 4684 Holmegaard

Tilmeldingsfrist: 12. februar

Pris: 100,- kr
For tilmelding: tryk på følgende link:
place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow

Foredraget vil beskæftige sig med periodens komponister, med eksemplariske værker samt med de musikalske forudsætninger for Wienerklassikken.

I Wien i midten af 1700-tallet (ca. 1750 og 40 år frem) komponerede man i en stil, som senere har fået betegnelsen Wienerklassik.
Musikken er karakteriseret ved at være symmetrisk og harmonisk opbygget, hvad man i denne periode lagde vægt på inden for alle kunstarter(klassicismen).
Sonateform, symfoni, koncert, strygekvartet og opera vil blive nøgleordene.
Nogle af de største navne her er Christoph Willibald Gluck, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart og Ludwig van Beethoven.

 

 

 

Folkeuniversitetet