Komitémedlemmer


Inger Damgaard, formand

E-mail: formand@hosu.dk

Tvedevej 13,  4160 Herlufmagle

mobil: 40 37 45 53 

Hanne Simonsen, kasserer

Leane Christensen

Jens Due

Marianne Fritzen

Karin Møller

Peter Jensen      mobil: 21 54 91 24


hjemmeside: www.hosu.dk

 

 

 

Folkeuniversitetet