Korstogene

Holder fortællingen om dem?

v. Maria Tandrup Egerup,
cand. mag. i historie og nytilflyttet præstefrue

Onsdag den 21. november 21018 kl. 19.00 - 21.30

Fensmark Præstegård, Chr. Winthersvej 2, Fensmark, 4684 Holmegaard

Tilmeldingsfrist: Onsdag 7. november 2018

Pris: 100,- kr.

For tilmelding: Tryk på følgende link: 
place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow

 

Korstogene - hvordan opstod de, og hvad var deres teologiske begrundelse? Holder fotællingen om dem? Eller er der en anden virkelighed?

Hør historien om de begivenheder, der førte op til 1. korstog i 1099 og de begivenheder der fulgte i kølvandet på pave Urban 2.s korstogsprædiken. Hør også om korstogene i Østersøen samt de danske korstog.

Deus vulti (Gud vil det) var svaret fra tusinder af mennesker, efter pave Urban 2. havde holdt sin korstogsprædiken i 1095. Denne prædiken satte gang i en bølge af begivenheder, dere kom til at strække sig fra Det Hellige Land i syd, til Finland i nord, fra Spanien i vest, til Baltikum i øst. Der var korstog fra 1000-tallet og langt op i 1300-tallet. Korstogene var i høj grad med til at forme middelalderen. Både tankegangen, våbenteknologien, teologien og mange andre forhold blev præget af korstogene. Den ældre korstogsforskning har været en nærmest ensidig fortælling om kristne angreb mod Jerusalem og Det Hellig Land. Ud fra tilgængelige kilder vil foredrags holderen tegne et noget andet billede. Nemlig korstogene som en forsvarskrig.

 

 

 

 

Folkeuniversitetet