Tilmelding

 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Tilmelding sker via link under de enkelte programpunkter

Husk at angive:

Alle oplysningerne der bedes om

Hvorfor skal tilmeldingsfristerne overholdes?

Tilmeldingsfristerne skal overholdes, da vi gerne vil sikre,
at der er deltagere nok til at gennemføre arrangementet.
I tilfælde af aflysning vil vi orientere de tilmeldte.
 

Hvordan betaler jeg?

Betalingen (+gebyr) sker sammen med tilmeldingen.

Kan jeg få tilbagebetalt indbetalt deltagergebyr?

Ved framelding efter tilmeldingsfristen foretages ikke tilbagebetaling.

 

 

Folkeuniversitetet